Προσυνεδριακός διάλογος ΟΜ Ιταλίας (30 Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)

Ο προσυνεδριακός διάλογος στην ΟΜ Ιταλίας του  3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άρχισε στις 27 Φεβρουαρίου 2022 και ολοκληρώθηκε στις 26 Μαρτίου 2022. O προσυνεδριακός διάλογος πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια τεσσάρων συνελεύσεων, δύο για το καταστατικό (6 και 12 Μαρτίου) και δύο για το κείμενο θέσεων (18 και 19 Μαρτίου). Ακολουθεί η περίληψη των προτάσεων. Το τελικό κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή [PDF]

Περίληψη των προτάσεων της ΟΜ Ιταλίας για το κείμενο θέσεων

 • Προτείνουμε την θεσμοθέτηση της γονικής/οικιακή φροντίδας ως αμειβόμενη εργασία χωρίς διαχωρισμό φύλου αντί το “υποστήριξη κάθε εργαζόμενης και άνεργης”
 • Προτείνουμε την δημιουργία δικτύου Κρατικών Ωδείων στις πρωτεύουσες νομών κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
 • Προτείνουμε να υπάρχει και συγκεκριμένη αναφορά για τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού και τον ρόλο τους όσο αφορά την συμβολή τους στην ανάπτυξη ενός αριστερού ευρωπαϊκού μετώπου
 • Να γίνει διαχωρισμός μεταξύ υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού. Η μισθοδοσία των κληρικών να γίνεται από την Εκκλησία και όχι από το κράτος. Στο κείμενο των θέσεων, όλα τα σημεία που αφορούν στη σχέση εκκλησίας-κράτους θα έπρεπε (και για συμβολικούς ακόμα λόγους) να εντάσσονται σε χωριστό τμήμα/παράγραφο κι όχι μαζί με τα ζητήματα παιδείας
 • Ανάπτυξη μεγαλύτερου διάλογου (διασύνδεση) μεταξύ Λυκείου και πανεπιστήμιου. Προτείνουμε να θεσμοθετηθεί η ακαδημαϊκή ελευθερία των πανεπιστημίων. Προτείνουμε να θεσμοθετηθεί η μη αποκλειστική σύνδεση της βασικής επιστημονικής έρευνας με τις απαιτήσεις της βιομηχανικής παραγωγής. Άμεση σύνδεση του ελληνικού πανεπιστημίου με τη παραγωγή για τη μη βασική επιστημονική έρευνα. θέσπιση κινήτρων για τον επαναπατρισμό σημαντικού ποσοστού των πιο επιτυχημένων Ελλήνων καθηγητών παγκοσμίως. Οργάνωση στοχευμένων προγραμμάτων σπουδών για ξένους φοιτητές εξωτερικού σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυναμική υπεροχή. Αλλαγή στη λειτουργία των επιτροπών ερευνών με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της κατάλληλης στελέχωσης και της πιο αποτελεσματικής λειτουργία τους. Εθνική στρατηγική για την έρευνα με βάση τις κοινωνικές ανάγκες. Αναγνώριση ως “integrated masters” και των πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δημιουργία περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων στην Περιφέρεια
 • Ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων.  Ειδικά σεμινάρια στα σχολεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου βίας. Σχολικά προγράμματα με μαθήματα Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφίας και Τέχνης. Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αγωγής Υγείας αλλά και μεγαλύτερη έμφαση στο μάθημα της Φιλοσοφίας σε όλο το Λύκειο. Προτείνουμε κατάργηση των πανελλαδικών και αναζήτηση νέων κριτηρίων (και κοινωνικών) για την είσοδο στα Πανεπιστήμια
 • Ελεύθερες ακτές. Μη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους από ιδιώτες
 • Βασικό κοινωνικό εισόδημα κατά τα Σκανδιναβικά πρότυπα. Δημόσια υγεία για όλους, ασχέτως ασφαλιστικής ενημερότητας. Θεσμοθέτηση μεγάλων προγραμμάτων κατασκευής “κοινωνικής κατοικίας” από το κράτος.

Περίληψη των προτάσεων της ΟΜ Ιταλίας για το κείμενο του καταστατικού

 • Προτείνουμε ουσιαστική διασφάλισης της διαφάνεια στις οικονομικές υποχρεώσεις των βουλευτών και Ευρωβουλευτών απέναντι στο κόμμα.
 • Προτείνουμε περισσότερη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος με την δημιουργία μητρώου εργαζομένων στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
 • Στο άρθρο 39, παράγραφο 4 (Επιλογή Υποψηφίων βουλευτών/τριών και ευρωβουλευτών/τριών. Τρεις (3) διαδοχικές θητείες είναι πολλές. Προτείνουμε δύο (2) θητείες
 • Άρθρο 16 παράγραφος 3/11 (θητείες στην Κεντρική Επιτροπή/Πολιτική Γραμματεία). Τρεις (3) διαδοχικές θητείες είναι πολλές. Προτείνουμε δύο (2) θητείες, δηλαδή έξι (6) χρόνια αντί για εννιά (9)
 • Άρθρο 42 (παροχή στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Εκδόσεις). Ένα πολιτικό κόμμα δεν πρέπει να «στηρίζει και ενισχύσει» κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης

Σύνεδροι ΟΜ Ιταλίας

Κατόπιν της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών της ΟΜ Ιταλίας που διεξήχθη στις 20/3/22, οι σύντροφοι που εκλέγονται ως σύνεδροι στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2022 είναι οι παρακάτω:

 1. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελών (ΟΜ) Ιταλίας για τον προσυνεδριακό διάλογο

Ημερομηνία Εκδήλωση
27/02/2022 (19.00)Εισήγηση για το καταστατικό και του κειμένου θέσεων
(19.00-21.00), με τις ΟΜ Βελγίου και OM Γαλλίας
06/03/2022 (20.00)1η Ολομέλεια ΟΜ και συζήτηση για το καταστατικό και ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία [PDF]
12/03/2022 (20.00)2η Ολομέλεια ΟΜ και συζήτηση για το καταστατικό και ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία [PDF]
18/03/2022
(19.30)
1η  ολομέλεια ΟΜ για τη συζήτηση του κειμένου θέσεων και ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία [PDF]
19/03/2022 (19.30)2η  ολομέλεια ΟΜ για την συζήτηση του κειμένου των θέσεων και ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία [PDF]
20/03/2022 (20.00)  Ολομέλεια ΟΜ και ψηφοφορία για την εκλογή των συνέδρων. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά [PDF]
26/03/2022 (20.30)Εκδήλωση για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής αριστεράς με θέμα «Συμμαχίες της αριστεράς για μια Ευρώπη χωρίς ανισότητες και νέους πολέμους»  με τους Heinz Bierbaum, Marco Revelli, Paolo Ferrero, Νίκο Βούτση και συντονιστή τον Αργύρη Παναγόπουλο.

Αρχείο Προσυνεδριακού διαλόγου ΟΜ Ιταλίας

 • Εκδήλωση ΟΜ Ιταλίας για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής αριστεράς με θέμα «Συμμαχίες της αριστεράς για μια Ευρώπη χωρίς ανισότητες και νέους πολέμους» 
 • Αποτελέσματα της ψηφοφορίας ΟΜ Ιταλίας της 20/03/2022 για την εκλογή συνέδρων, 24 Μαρτίου 2022 [PDF]
 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ προσυνεδριακού διαλόγου ΟΜ Ιταλίας (Τελικό-Συνοπτικό & ψηφοφορία), 20 Μαρτίου 2022 [PDF]
 • Πρακτικά προσυνεδριακού διαλόγου ΟΜ Ιταλίας – Θέσεις (ψηφοφορία), 18-19 Μαρτίου 2022 [PDF]
 • Πρακτικά προσυνεδριακού διαλόγου ΟΜ Ιταλίας – Καταστατικό (ψηφοφορία), 12 Μαρτίου 2022 [PDF]
 • Πρακτικά προσυνεδριακού διαλόγου ΟΜ Ιταλίας – Καταστατικό, 6 Μαρτίου 2022 [PDF]
 • Πρόγραμμα ΟΜ Ιταλίας για τη διεξαγωγή προσυνεδριακού διαλόγου, 20 Φεβρουαρίου 2022 [PDF]
 • Ολομέλεια για την ενημέρωση των μελών της ΟΜ με σκοπό την ενεργή συμετοχή τους στον προσυνεδριακό διάλογο,12 Φεβρουαρίου 2022 [PDF]
 • Κείμενα Προσυνεδριακού διαλόγου, 6 Φεβρουαρίου 2022 [PDF]
 • Ακτίφ των Συντονιστών/τριων των Νομαρχιακών Επιτροπών με τον σ. Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, 4 Φεβρουαρίου 2022 [PDF]
 • Διαδικτυακό Ακτίφ με εισηγητή τον σ. Γραμματέα Δημήτρη Τζανακόπουλο, 2 Φεβρουαρίου 2022 [PDF]