Αρχείο ετικέτας καλύτερη πατρίδα

Μας αξίζει μια καλύτερη πατρίδα

Παρελαύνουν τα παιδιά της Ελλάδας σήμερα. Μερικά με μαύρο περιβραχιόνιο.

Είναι αυτά για τα οποία κάποιοι, θυμήθηκαν το βιβλικό και αρχαίο όρο θυσία. Ξεχνώντας βέβαια ότι στη βιβλική και αρχαία εποχή ο Αβραάμ και ο Αγαμέμνονας, ως ηγέτες, πρόσφεραν τα  δικά τους παιδιά για θυσία και όχι αυτά των άλλων. Τώρα  προσφέρονται τα παιδιά των άλλων. Τα “δικά τους” συνοδεύονται όχι σιδηροδρομικά, αλλά αεροπορικά, σέ “top”  πανεπιστήμια τού εξωτερικού. Κάποιοι άλλοι είδαν τη θυσία ως ευκαιρία, όρος κυρίως τής νέας εποχής που είναι συνήθως στενά συνδεδεμένος με οικονομικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές.