Υποψηφιότητα για το Συντονιστικό: Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας Zeus στις 29/09/2023. Σχετικές πληροφορίες θα λάβετε την προηγούμενη μέρα των εκλογών . Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 27/09/2023.

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι πλέον διαθέσιμη …